FINANSIJSKA PODRŠKA ZA INVESTITORE U SRBIJI

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija


Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima. SIEPA je do sada objavila 19 poziva, u kojima je odobreno više od 280 miliona evra za otvaranje 46 hiljada radnih mesta u Srbiji.

Uredba obuhvata: Investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Vrste investicionih projekata:

 • Standardni investicioni projekti - ulaganja u osnovna sredstva do 50 miliona evra,
 • Veliki investicioni projekti  - ulaganja preko 50 miliona evra,
 • Ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju - ulaganja preko 20 miliona evra ili 500 novih radnih mesta i ulaganja preko 5 miliona evra ili 200 novih radnih mesta u najnerazvijenije opštine u Srbiji (IV grupa po razvijenosti i devastirane opštine). 


Opravdani troškovi: Opravdani troškovi su ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (uključujući i troškove zakupa nepokretnosti) ili troškovi bruto zarada u dvogodišnjem periodu nakon realizacije investicije (tj. dostizanja pune zaposlenosti i najavljenog ulaganja).                                                    

 Uslovi za dodelu sredstava:

 • Da se investicija i broj zaposlenih održi u istoj opštini najmanje 5 godina nakon realizacije projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte,
 • Da korisnik isplaćuje zaradu veću za 20% od minimalno utvrđene zarade.

Rok za realizaciju projekta: 3 godine od zaključenja Ugovora, a najduže 5 godina ukoliko Komisija takav zahtev odobri.

Minimalni uslovi za apliciranje:

 • 30 radnih mesta i 250.000 evra opravdanih troškova ulaganja u IV grupi razvijenosti i devastirane opštine,
 • 40 radnih mesta i 500.000 evra opravdanih troškova ulaganja u III grupi razvijenosti opština,
 • 50 radnih mesta i 1 milion evra opravdanih troškova ulaganja u II grupi razvijenosti opština,
 • 70 radnih mesta i 1 milion evra opravdanih troškova ulaganja u I grupi razvijenosti opština,
 • 20 radnih mesta i 150.000 evra opravdanih troškova ulaganja za investicije u sektoru usluga. 

Vrsta podsticaja koja se može dodeliti:

 1. Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada - 20% (za I grupu opština),  25% (za II grupu), 30% (za III grupu), 35% (za IV grupu) i 40% (za devastirana područja) opravdanih troškova dvogodišnjih bruto zarada. Ovi iznosi su ograničeni maksimumom od 3.000 (za I grupu), 4.000 (za II grupu), 5.000 (za III grupu), 6.000 (za IV grupu) i 7.000 evra po novom radnom mestu (za devastirana područja). Ovu su ujedno osnovni podsticaji koje dobijaju svi investitori ako ispune minimalne uslove za prijavu.
 2. Dodatni podsticaji za radno intenzivne projekte - opcioni dodatak od 10% od iznosa troškova dvogodišnjih bruto zarada (preko 200 novih radnih mesta), 15% (preko 500) i 20% (preko 1.000).
 3. Dodatni podsticaji za kapitalno intenzivne projekte - opcioni dodatak od 10% na visinu opravdanih troškova ulaganja (za I grupu opština), 15% (za II grupu), 20% (za III grupu), 25% (za IV grupu) i 30% (za devastirana područja).

Dodatne podsticaje (2 i/ili 3) Komisija može odobriti ukoliko smatra da postoji ekonomska opravdanost a prema raspoloživosti sredstava u budžetu.

Ograničenja visine podsticaja koji se mogu dodeliti:

 • Do 50% opravdanih troškova za velike tj. 60% za srednje odnosno 70% za male privredne subjekte,
 • Za investicije do 50 miliona evra, do 50% ulaganja,
 • Za dodatni deo investicije iznad 50 a do 100 miliona evra, do 25% tog ulaganja,
 • Za dodatni deo preko 100 miliona evra, do 17% ulaganja.

Postupak za dodelu sredstava: Ministarstvo privrede uz saglasnost Ministarstva finansija raspisuje javn poziv, Agencija administrira i obavlja stručnu analizu pristiglih projekata a Komisija donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ribolova i akvakulture, saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje (izgradnja pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon - najmanje 100 bruto registrovanih tona) aerodroma i sektoru energetike, širokopojasne mreže, kao ni privrednih subjekata u teškoćama, i to:

 1. ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine osnovnog kapitala,
 2. ako najmanje jedno lice neograničeno odgovara za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala, 
 3. ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka. 

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori:

 1. privredni subjekti u teškoćama,
 2. koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
 3. kod kojih je u prethodnih 12 meseci pre podnošenja prijave znatno smanjen broj zaposlenih,
 4. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu.

top